Impact!

3,152 gram CO2

In opdracht van Aardkaart is door een viertal studenten van de studie Toegepaste Wiskunde (Hogeschool van Amsterdam) een semester lang gestudeerd op de CO2-voetafdruk van post- en wenskaarten.  De onderzoeksvraag was deze:

‘Hoeveel CO2 wordt bij het versturen van een Aardkaart uitgestoten?’

In het onderzoek is gekeken naar het aantal kilometers dat een kaart aflegt (op basis van data van PostNL), naar het vervoermiddel waarmee het transport plaatsvindt (we onderscheiden veerboten, vrachtwagens, bestelbusjes & auto’s, scooters en de fiets (incl. E-bikes)) en naar de verzendgrootte (de hoeveelheid kaarten per vervoermiddel).

Uit het model volgt – na 4 maanden rekenen –  een getal van 3,152 gram CO2 per Aardkaart.

Aardkaart

Op de agenda

Daarmee zijn we er nog niet, want de kaart moet ook worden geproduceerd. Bovendien zijn kaartjes die naar het buitenland worden verstuurd (11%)  niet meegenomen in de berekening. Tot slot verdient ook de productie van de (elektrische) voertuigen waarmee wordt bezorgd onze aandacht. Kortom, we blijven rekenen. Omdat we precies willen weten wat we doen, helder willen zijn over de compensatie én post- en wenskaarten willen aanbieden tegen een eerlijke prijs

“Meer dan de helft van de Nederlandse consument weegt duurzaamheid mee in zijn aankoopbeslissingen”

Over de Drukkerij

Aardkaart is bij diverse Nederlandse drukkerijen op de koffie geweest. Uiteraard ging het hier om drukkerijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, die oog hebben voor milieuvriendelijk ondernemen. Daar zijn er gelukkig steeds meer van, maar er is – bleek uit onze bezoekjes – veel verschil tussen wat wordt beschouwd als ‘duurzaam drukwerk’.

Aardkaart werkt graag samen met een drukkerij die niet alleen duurzaam doet maar daadwerkelijk duurzaam is. Om die reden hebben we gekozen voor een samenwerking met Drukkerij De Bij (‘De groenste drukkerij ter wereld’). Op de website van De Bij vind je meer informatie over hun kijk op groen en duurzaam drukken. Aardkaarten worden gedrukt op papier van Paperwise.

CO2-compensatie

Aardkaart wil – steeds beter, steeds nauwkeuriger – de CO2-voetafdruk per kaartje weten. Zodat we weten wat een eerlijke compensatie is voor de impact op het milieu. Dat doen we niet eenmalig, het berekenen is een doorlopend proces. Materialen veranderen, processen veranderen of liever: verbeteren. Dat betekent ook dat een berekening nooit af is, nooit volmaakt, dat weten we. Maar het streven is: steeds meer weten, steeds nauwkeuriger berekenen wat de impact op het milieu is. Daarom zoekt Aardkaart actief naar samenwerking met Hogescholen (link naar 3,152 gram) en Universiteiten.

Voorlopig geldt: voor elke 25 verkochte kaartjes plant Aardkaart een boom (levensduur 20 jaar, CO2-opname 223 kilogram). Dat doen we, in onze pilotfase, via het programma van Ondernemen zonder grenzen. Echter, dit is een oplossing voor de korte termijn. Over het compenseren van CO2-uitstoot middels de aanplant van bomen ‘in den vreemde’ is veel te doen. Alle internationale certificatie (Verra, Gold Standards, etc.) ten spijt is de precieze impact is moeilijk te controleren, met name omdat regelmatig sprake is van (illegale) kap of bosbrand. Voorts wordt gerekend met een levensduur van 20 of 30 jaar per boom, en dus moet voor deze hele periode helder zijn hoe het met de betreffende boom gesteld is. Dat is niet eenvoudig als het gaat het leven van een boom in Indonesië of Senegal. Het is precies daarom dat Aardkaart inzet op een eigen Aardkaartbos.