Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van
www.aardkaart.nl​. De algemene voorwaarden gelden ook voor klanten, handelend in de
uitoefening van beroep of bedrijf.

 
 1. Overige toepasselijke voorwaarden
  Eventuele andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld van klanten, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Privacy
  Persoonsgegevens die via onze website verstrekt worden behandelen wij vertrouwelijk. Naast het verwerken van persoonsgegevens via de website, maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak www.aardkaart.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruikt Aardkaart ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die door jouw computer worden gedownload als je www.aardkaart.nl bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. Zie verder ons ​privacy statement​.
 3. Intellectuele eigendomsrechten
  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Aardkaart en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie, logo’s en afbeeldingen openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.
 4. Veiligheid
  Wij doen ons best om onze website virusvrij te houden. Wij kunnen de virusvrijheid van onze website echter niet garanderen.
 5. Inhoud website
  Wij streven ernaar om de juiste productinformatie te vermelden en de juiste afbeelding te tonen. Het kan voorkomen dat (kenmerken van) producten niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval geldt dat je – op grond van foutief weergegeven informatie – geen aanspraak kunt maken op levering.
 6. Informatie via de websites
  De informatie op de website wordt veelvuldig aangepast. Indien je fouten op de website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als je dat meldt via ​info@aardkaart.nl. Onze website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Echter kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.
 7. Wijzigingen
  Aardkaart kan deze algemene voorwaarden wijzigen.
 

Laatste wijziging: 1 februari 2021